سایر امکانات میهن پیامک

                    http://mihansms.org/wp-content/uploads/support.png                                                       http://mihansms.org/wp-content/uploads/send.png                                                          http://mihansms.org/wp-content/uploads/calendar.png

                  پشتیبانی 24 ساعته                                                  ارسال و دریافت پیامک                                                              پیامک مناسبت

              سوالات و مشکلات شما                                      امکان پیامکهای دریافتی به کلیه                                        با این قابلیت میتوانید مناسبت

           کاربران عزیز از طریق تلفن و                         خطوط اختصاصی موجود در پنل خود و کلیه                           یا رویداد خاصی را به اعضای دفترچه

        تیکت سیستم قابل انجام میباشد.               پیامکهای ارسالی خود را میتوانید مشاهده نمایید.                    تلفن تبریک گفته یا آن را یادآور شوید

                   http://mihansms.org/wp-content/uploads/ads.png                                                              http://mihansms.org/wp-content/uploads/map.png                                                              http://mihansms.org/wp-content/uploads/home.png

               ارسال انبوه و تبلیغاتی                                            ارسال از روی نقشه                                                     ارسال کد پستی

     با این قابلیت میتوان پیامکی را به                          با این قابلیت میتونید به سادگی از روی                             با این قابلیت امکان ارسال پیامک به

  تعداد شماره های بالا ارسال کرد و برای                       نقشه پیامک مورد نظر را به مناطق                                      مناطق مختلف پستی شهر تهران،

دفعات بعدی نیز از آنها استفاده مجدد کرد.                               مختلف ارسال کنید.                                              از طریق کد پستی، فراهم میباشد.

                    http://mihansms.org/wp-content/uploads/barcode.png                                                             http://mihansms.org/wp-content/uploads/age.png                                                             http://mihansms.org/wp-content/uploads/nazasanji.png

                           کد خوان                                            ارسال بر اساس سن و جنسیت                                            نظرسنجی تخصصی   

   با این قابلیت می توان در ایجاد سامانه                       با این قابلیت ارسال پیامک به مخاطبینی                           با استفاده از این قابلیت می توانید

 کد خوان، کارت گارانتی، کارت قرعه کشی                       که جنسیت و بازه سنی آنها به عنوان                                یک نظرسنجی پیامکی راه اندازی

                  و… استفاده کنید.                                      مخاطبین هدف مهم باشد، انجام می شود.                         و نتایج حاصل از آن را بررسی نمایید.

                   http://mihansms.org/wp-content/uploads/controll.png                                                              http://mihansms.org/wp-content/uploads/bts.png                                                             http://mihansms.org/wp-content/uploads/email.png

                    کنترل از راه دور                                               ارسال به دکل های BTS                                                      ارسال به ایمیل

         با این قابلیت میتوان با ارسال                                  از طریق این سرویس می توانید به                            با این قابلیت توانید تنظیم نمایید که

  کدهای مربوط به موارد مختلف از شماره                       موبایل های حاضر در دکل های ایرانسل                       یک نسخه از پیامکهای دریافت شده در

  موبایل اصلی خود، از راه دور سامانه را                        منطقه مورد نظر بر اساس شعاع اطراف                 سامانه، به آدرس ایمیل هایی که وارد می نمایید،

                    کنترل نمایید.                                         دکل پیام های تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.                                      ارسال شود.

                    http://mihansms.org/wp-content/uploads/game.png                                                            http://mihansms.org/wp-content/uploads/nobatdehi.png                                                            http://mihansms.org/wp-content/uploads/monshi.png

             مسابقه پیشرفته پیامکی                                         سیستم نوبت دهی                                              منشی هوشمند پیامکی

       با این قابلیت میتوان یک یا چند                            با این قابلیت امکان راه اندازی سیستم                  با تعیین شرط و شروط در سیستم میتوانید

       مسابقه پیامکی راه اندازی نموده                                     نوبت دهی فراهم میگردد.                                   یک منشی پیامکی را داشته باشید

        و برای هر مسابقه چندین سوال                    کاربرد این قسمت بیشتر برای نوبت دهی پزشکان،            تا در صورت دریافت هرگونه پیامکی،

                   در نظر گرفت.                                                    آرایشگاه ها و …خواهد بود.                              به آنها به صورت خودکار پاسخ داده شود.

                    http://mihansms.org/wp-content/uploads/api.png                                                              http://mihansms.org/wp-content/uploads/hoshmand.png                                                         http://mihansms.org/wp-content/uploads/time.png

                 وب سرویس و API                                    ارسال های هوشمند و متناظر                              ارسال های هوشمند و زماندار

 قابلیت وب سرویس و API فراهم میباشد                   از طریق این بخش می توانید، متن پیامک                   این قابلیت ترکیبی از ارسال هوشمند       

 و می توانید فایل های راهنمای استفاده از                      را بر اساس فیلدهای مشخص شده ،                       و ارسال زماندار می باشد، با این قابلیت

 وب سرویس های و نمونه کدها به زبانهای               شخصی سازی نموده و برای اعضای گروه انتخابی                   می توانید، متن پیامک را در یک                

مختلف را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.                                    ارسال نمایید.                                    تاریخ و ساعت خاص برای هر کدام ارسال کرد.

                     http://mihansms.org/wp-content/uploads/sms1.png                                                           http://mihansms.org/wp-content/uploads/contact.png                                                         http://mihansms.org/wp-content/uploads/cart.png

                   ارسال پیامک فلش                                           دفرچه تلفن پیشرفته                                               کارت ویزیت

   ارسال Flash مشابه پیامک معمولی بوده                          با استفاده از این امکان می توان                     با این قابلیت می توانید اطلاعات خود شامل

   با این تفاوت که پیامک به صورت خودکار                  لیست مخاطبین خود را ذخیره نمائید و در                   نام، نام خانوادگی، ایمیل و موبایل را

     بر روی گوشی گیرنده باز خواهد شد و                   ارسال های خود مخاطبین را مورد استفاده                 وارد و این اطلاعات را از خط اختصاصی

                     ذخیره نمی‌شود.                                                            قرار دهید.                                  انتخاب شده به اشخاص مورد نظر ارسال نمایید.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *