میهن پیامک بهترین ارائه دهنده پنل اس ام اس

ارسال منطقه ای ایرانسل

ارسال پیامک منطقه ای ایرانسل

ارسال پیامک منطقه ای ایرانسل

ارسال های منطقه ای و کدپستی رایج ترین نوع ارسال در سامانه های پیام کوتاه بوده است که با توجه به اینکه بانک شماره ی معتبری از شماره های ایرانسل بر اساس کدپستی وجود نداشته است این نوع ارسال در هیچ سامانه ای وجود نداشته است. شاید تا به امروز ارسال پیامک از دکل BTS […]