میهن پیامک بهترین ارائه دهنده پنل اس ام اس

فرهنگسراها

کاربرد سامانه پیامکی در فرهنگسراها

کاربرد سامانه پیامکی در فرهنگسراها

    اطلاع رسانی جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی     اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش ها و سمینار ها     اطلاع رسانی جهت تغییر برنامه کلاس ها به هنر جویان     برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری     ارسال پیامک های تبلیغاتی جهت فرهنگسرا     اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا     ارسال […]