میهن پیامک بهترین ارائه دهنده پنل اس ام اس

دانشگاه ها

کاربرد سامانه پیامکی در دانشگاه

کاربرد سامانه پیامکی در دانشگاه

        اطلاع رسانی جهت ساعات برگزاری امتحانات و آزمون‌ها     اطلاع رسانی جهت تاریخ انتخاب واحد مربوط به رشته های مختلف     امکان ارتباط سیستم های مختلف آموزش و ثبت نمرات     امکان اختصاص خط مجزا به معاونت‌های مختلف دانشگاه     دریافت نظرات و پیشنهادات دانشجویان و پرسنل به صورت اختصاصی     اطلاع رسانی […]