تعرفه خطوط

2000اپراتور
2000اپراتور
 • خط 12 رقمی = ( 180,000 تومان )
 • خط 11 رقمی = ( 220,000 تومان )
 • خط 10 رقمی = ( 340,000 تومان )
 • خط 9 رقمی = ( 630,000 تومان )
 • خط 8 رقمی = ( 1,150,000 تومان )

تعرفه خطوط

5000اپراتور
5000اپراتور
 • خط 15 رقمی = ( 6,000 تومان )
 • خط 14 رقمی = ( 10,000 تومان )
 • خط 13 رقمی = ( 15,000 تومان )
 • خط 12 رقمی = ( 30,000 تومان )
 • خط 11 رقمی = ( 45,000 تومان )
 • خط 10 رقمی = ( 70,000 تومان )
 • خط 9 رقمی = ( 90,000 تومان )

تعرفه خطوط

3000اپراتور
3000اپراتور
 • خط 14 رقمی = ( 12,000 تومان )
 • خط 12 رقمی = (65,000 تومان)
 • خط 10 رقمی = ( 80,000 تومان )
 • خط 9 رقمی = ( استعلام شود )
 • خط 8 رقمی = ( استعلام شود )

تعرفه خطوط

1000اپراتور
1000اپراتور
 • خط 14 رقمی = ( 20,000 تومان )
 • خط 13 رقمی = ( 60,000 تومان )
 • خط 12 رقمی = ( 110,000 تومان )
 • خط 11 رقمی = ( 220,000 تومان )
 • خط 10 رقمی = ( 300,000 تومان )
 • خط 9 رقمی = ( 370,000 تومان )
 • خط 8 رقمی = ( 520,000 تومان )

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    اکثر شماره هایی که ارائه می گردد رند خواهد بود .

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.