• پنل طلائی
 • دارای تمامی امکانات
 • تعرفه اپراتور 5000 = ( 105 ریال )
 • تعرفه اپراتور 3000 = ( 132 ریال )
 • تعرفه اپراتور 1000 = ( 132 ریال )
 • تعرفه اپراتور 2000 =( 132 ریال )
 • تعرفه خط 021 = ( 121 ریال )
 • تعرفه پیام صوتی = ( 16.5 ریال )
 • هزینه پنل: 90,000 تومان
 • پنل الماسی
 • دارای تمامی امکانات
 • تعرفه اپراتور 5000 = ( 100 ریال )
 • تعرفه اپراتور 3000 = ( 127 ریال )
 • تعرفه اپراتور 1000 = ( 127 ریال )
 • تعرفه اپراتور 2000 = ( 127 ریال )
 • تعرفه خط 021 = ( 116 ریال )
 • تعرفه پیام صوتی = ( 15.9 ریال )
 • هزینه پنل: 120,000 تومان
 • پنل نقره ای
 • دارای تمامی امکانات
 • تعرفه اپراتور 5000 = ( 110 ریال )
 • تعرفه اپراتور 3000 = ( 138 )
 • تعرفه اپراتور 1000 = ( 138 ریال )
 • تعرفه اپراتور 2000 = ( 138 ریال )
 • تعرفه خط 021 = ( 126 ریال )
 • تعرفه پیام صوتی = ( 17.25 ریال )
 • هزینه پنل: 60,000 تومان
 • پنل برنزی
 • دارای تمامی امکانات
 • تعرفه اپراتور 5000 = ( 115 ریال )
 • تعرفه اپراتور 3000 = ( 144 ریال )
 • تعرفه اپراتور 1000 = ( 144 ریال )
 • تعرفه اپراتور 2000 = ( 144 ریال )
 • تعرفه خط 021 = ( 132 ریال )
 • تعرفه پیام صوتی = ( 18 ریال )
 • هزینه پنل: 30,000 تومان
( امکانات پنل های کاربری میهن پیامک )

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی                                     http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    شماره رند و اختصاصی و انتخابی

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک از دفترچه تلفن                                                 http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی                                http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها                    http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده)

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران               http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان           http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت                                      http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال با دکل های BTS ایرانسل                                           http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک)

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان                                  http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه                               http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    صندوق انتقادات و پیشنهادات                                             http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها)

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک                   http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    دایورت پیامک                                                                      http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database)

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert)                        http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب)

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    سرویس ارزش افزوده (VAS)                                            http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق

http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    پشتیبانی ۲۴ ساعته                                                            http://mihansms.org/wp-content/uploads/ok-tic.png    ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel